kestävä kehitys

kestävän kehityksen rakentaminen

Kestävän kehityksen rakentaminen tarkoittaa ihmisten ja ympäristön tarpeiden tasapainottamista niin, että tulevat sukupolvet voivat elää samanlaisessa tai paremmassa ympäristössä kuin me. Se edellyttää pitkäjänteistä ajattelua ja päätöksentekoa, jossa talouden, ympäristön ja yhteiskunnan tarpeita arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja tasapainoisesti. Tärkeitä keinoja kestävän kehityksen rakentamisessa ovat esimerkiksi energiatehokkuus, uusiutuvien energialähteiden käyttö, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden suojeleminen, kiertotalous sekä …

Lue lisää