Tuore selvityshanke antaa kiinteistönomistajalle rahanarvoisia vinkkejä energiamurrokseen

admin

Kiinteistön energiamarkkinaperusteisesta energiahallinnasta kannattaa kiinnostua viimeistään nyt. Kulujen hallinta vaatii energiatehokkuuden ohella myös fiksua tehohallintaa.

Energiamurros on päivän puheenaihe, mutta miten energiamarkkinoita myllertävät muutokset vaikuttavat kiinteistöihin ja kuinka kiinteistönomistaja selviää niistä voittajana?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Kiinteistöt energiamurroksessa-selvityshankkeessa, jossa kiinteistö- ja energia-ala pohtivat ensimmäistä kertaa yhdessä tulevia haasteita.

”Energiamarkkinoilla tapahtuu isoja muutoksia, joista kiinteistöalalla ei ole tietoa. Toisaalta energia-alan toimijat ymmärtävät heikosti kiinteistöliiketoiminnan periaatteita. Halusimme tuoda toimialat yhteen ja hakea tapoja tuottaa lisäarvoa molemmille”, kertoo Granlundin asiakkuuspäällikkö Mira Lindholm.

Energiamurroksen vaikutukset hämärän peitossa

 Selvitys paljasti, että kiinteistönomistajat ovat valmistautuneet hyvin vaihtelevasti energiamarkkinoiden muutoksiin.

”Osa odottaa, että energia-ala tuottaa jatkossakin halpaa energiaa ilman, että kiinteistöpuolella tarvitsee tehdä mitään. Näin ei tule kuitenkaan tapahtumaan”, sanoo Granlundin energia- ja vastuullisuusjohtaja Asta Autelo.

Konsulttiyritys Vanguardin toimitusjohtaja Aki Toivanen sanoo, että selvitys auttoi

energia-alaa ymmärtämään kiinteistöalan lähtötason ja valmiudet vastata energiamurroksen vaatimuksiin.

”Käsitys on ollut liian optimistinen”, hän toteaa.

Energiatehokkuuden parantaminen on kiinteistöissä päivän sana. Energia-ala on kuitenkin huolissaan, ymmärretäänkö kiinteistöissä myös tehohallinnan merkitys.

”Sääriippuvaisen tuulivoiman kasvu lisää tarvetta sähköverkon tasapainottamiseen ja kulutusjoustoon, johon myös kiinteistöjen odotetaan jatkossa osallistuvan”, Autelo sanoo.

Kiinteistönomistajalle kulutusjousto mahdollistaa säästöt sähkölaskussa, kun kulutus vähenee kalliiden kulutuspiikkien aikana. Lisätuloja voi saada myös kulutusjoustoon osallistumisesta.

”Siihenkin on hyvä varautua, että julkinen valta saattaa ohjata kiinteistöjen tehohallintaa uudella sääntelyllä, jos markkinaehtoiset keinot eivät riitä.”

Kiinteistöt tarvitsevat laskelmiin kunnon dataa

Ukrainan sota sekoitti energiamarkkinat, ja kiinteistönomistajat havahtuivat sähkön hinnan rajuun nousuun. Autelon mielestä riskinä on, että juuri nyt asioita katsotaan liikaa kalliin energian kautta.

”Energian hinnassa on jatkossa paljon vaihtelua. Jokin investointi voi näyttää nykyisillä hinnoilla kannattamattomalta, mutta laskelmia tulisi tehdä pidemmällä aikavälillä.”

Autelon mielestä haasteena on, ettei energia-ala pysty tällä hetkellä tarjoamaan luotettavaa dataa ja laskentaperusteita, joita kiinteistönomistajat tarvitsisivat tulevan suunnitteluun ja investointipäätöksiin.

Kiinteistöala tarvitsee energia-alan toimijoilta myös valmiita ratkaisuja ja uusia palvelumalleja tehohallinnan ja kulutusjouston kustannustehokkaaseen toteutukseen.

Hanke herättelee kiinteistö- ja energia-alaa yhteistyöhön

Kiinteistöt energiamurroksessa -selvityshankkeen toteutuksesta vastasivat Granlund, konsulttiyhtiö Vanguard ja Aalto-yliopisto. Seminaareihin ja työpajoihin osallistui edustava joukko Suomen johtavia kiinteistönomistajia ja energia-alan toimijoita.

Hanke koostui kolmesta kokonaisuudesta, joista ensimmäisessä tarkasteltiin energiamarkkinan ja lainsäädännön kehitystä, toisessa energiamurrokseen liittyviä teknologioita ja kolmas energiamurroksen vaikutuksia johtamismalleihin.

Konsulttiyhtiö Vanguardin Aki Toivanen sanoo, että energia- ja kiinteistöalan välillä on ollut tiedonkulussa kuilu, jota hanke auttaa kuromaan umpeen. Hanke on auttanut molempia osapuolia ymmärtämään yhteistyön merkityksen.

”Jatkossa tarvitaan lisää yhteisiä kehityshankkeita, oli sitten kyse paikallisista kokeiluista kiinteistö- ja energian alan toimijoiden kanssa, toimialajärjestöjen yhteistyöstä tai Business Finlandin vetämiä valtakunnallisia hankkeita.”

boho.fi

Vuokra-asumista Suomessa


Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

  • Et sitoudu mihinkään
  • Se ei maksa sinulle mitään
  • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen

Vastaa