Suomalaiset vaihtavat asuntojaan harvemmin kuin ennen

admin

Keskimääräinen omistusaika Keskimääräinen asuntojen omistusaika Suomessa on noussut lähes 12 vuoteen. Mediaani omistusaika on nykyään yli kahdeksan vuotta, mikä murtaa vanhan myytin seitsemän vuoden vaihtotahdista. Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Mika Laurikainen korostaa, että omistusaikojen pidentyminen vaikuttaa merkittävästi asuntomarkkinoihin.

Verovapauden vaikutus Usein oletetaan, että suomalaiset myyvät asuntonsa kahden vuoden verovapauden jälkeen, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Vaikka omistusaika on pidentynyt, suurin osa asunnoista myydään jo ensimmäisen vuoden jälkeen. Poikkeuksena olivat vuodet 2021 ja 2022, jolloin hinnannousu kannusti lyhytaikaisempiin myynteihin.

– Jälleen uusi konkreettinen luku kuvaamaan asunnonvaihdon patoumaa Suomessa”, toteaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.

Vaihdon hetket

Erityiset vuodet Tyypillisintä on myydä asunto ensimmäisen vuoden kuluttua saannosta, mikä johtuu usein perinnöistä. Toisen vuoden verovapaus kasvattaa myyntimääriä, mutta vain hieman. Asuntojen hinnannousu vuosina 2021 ja 2022 vaikutti omistajien myyntihalukkuuteen.

Pidempiaikaiset omistajat Keskimääräinen omistusaika on pidentynyt kaikissa ryhmissä, erityisesti heillä, jotka pitävät asuntoaan pitkään. Tämä ilmiö kertoo asuntomarkkinoiden vakautumisesta ja siitä, että monet perheet viihtyvät nykyisissä kodeissaan pidempään kuin aiemmin.

Omistusaikojen piteneminen

Tilastojen kertomaa Kiinteistömaailman aineisto, joka kattaa lähes 70 000 kauppaa, osoittaa selvästi omistusaikojen pitenemisen. Aiemmin asunnon saattoi myydä nopeasti, mutta nyt jopa nopeimmin vaihtavassa neljänneksessä omistusaika on kasvanut kolmesta vuodesta neljään.

Vaikutukset markkinoihin Omistusaikojen piteneminen kaikissa neljänneksissä vaikuttaa asuntomarkkinoihin laajemmin. Pitkään omistettujen asuntojen myynti on vähäisempää, mikä voi rajoittaa tarjontaa ja vaikuttaa hintojen kehitykseen.

Asuntomarkkinoiden nykytila

Markkinatrendit Viime vuosina nähty asuntojen hinnannousu on vaikuttanut myyntiaktiivisuuteen. Erityisesti kaupunkialueilla asuntojen hinnat ovat nousseet, mikä on kannustanut omistajia pitämään kiinni omaisuudestaan pidempään.

Markkinoiden vakaus Asuntomarkkinoiden vakaus on lisääntynyt, kun omistajat eivät kiirehdi myymään. Tämä voi johtaa pitkäaikaisiin asumisratkaisuihin ja vaikuttaa uusien asuntojen kysyntään ja tarjontaan.

Verovapauden merkitys

Verotuksen vaikutus Verovapauden täyttyminen kahden vuoden asumisen jälkeen ei enää ole yhtä merkittävä tekijä myyntipäätöksissä kuin ennen. Tämä kertoo siitä, että suomalaiset pitävät asunnoistaan kiinni pidempään, vaikka verotus tarjoaisi myyntiin kannustavan hetken.

Taloudelliset päätökset Pitkäaikaisemmat omistukset voivat johtua myös taloudellisista syistä, kuten matalista koroista ja vakaista työmarkkinoista, jotka kannustavat pysymään yhdessä kodissa pidempään.

Tulevaisuuden näkymät

Asuntomarkkinoiden kehitys Asuntomarkkinoiden kehitys jatkuu vakaana, ja omistajien käyttäytyminen vaikuttaa suoraan markkinoiden dynamiikkaan. Pitkät omistusajat voivat vähentää markkinoilla olevien asuntojen määrää, mikä saattaa nostaa hintoja.

Asuntojen tarjonta Tarjonnan vähentyminen voi johtaa siihen, että uusien asuntojen rakentaminen korostuu tulevaisuudessa. Tämä voi vaikuttaa erityisesti kaupunkien kehitykseen ja asuntojen hinnoitteluun.

Johtopäätökset

Pitkäaikaiset asumisratkaisut Suomalaiset tekevät yhä enemmän pitkäaikaisia asumisratkaisuja. Tämä muutos voi vaikuttaa asuntomarkkinoiden vakauteen ja tarjontaan pitkällä aikavälillä.

Markkinoiden sopeutuminen Asuntomarkkinat sopeutuvat omistusaikojen pitenemiseen, ja tämä voi muuttaa markkinoiden toimintaa ja tarjonnan dynamiikkaa tulevaisuudessa.

boho.fi

Vuokra-asumista Suomessa


Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

  • Et sitoudu mihinkään
  • Se ei maksa sinulle mitään
  • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen

Vastaa