Nettiyhteys vaikuttaa uuden kodin hankinnassa

admin

Suomalaisista 61 prosenttia on sitä mieltä, että nopea ja toimintavarma nettiyhteys on ehdottoman tärkeä asia uutta kotia hankittaessa. Jokseenkin samaa mieltä asiasta on 32 prosenttia kansalaisista. Uuden kodin verkkoyhteys on yhtä lailla keskeinen naisille ja miehille, mutta iäkkäämmät suomalaiset arvostavat hyvää verkkoyhteyttä nuorempia enemmän, selviää Valokuitusen YouGovilla teettämästä kyselytutkimuksesta.

Suomalaisista 61 prosenttia on sitä mieltä, että kodin nopea ja toimintavarma nettiyhteys on ehdottoman tärkeä asia uutta asuntoa hankittaessa. Hyvien yhteyksien arvostus on yhtä lainen naisten (60 %) ja miesten (61 %) keskuudessa.

– Hyvät tietoliikenneyhteydet nähdään yhä enemmän perustarpeena siinä missä sähkö ja vesikin. Meillä ei ole suoraa näyttöä, että valokuituyhteys nostaa asunnon hintaa, mutta se vaikuttaa ehdottomasti kohteen kiinnostavuuteen. Moni haluaakin investoida valokuituyhteyteen viimeistään kiinteistön myyntiä suunnitellessaan, Omakotiliiton talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen kertoo.

Eteläsuomalaisista verkkoyhteyden arvottaa tärkeäksi 62 prosenttia vastaajista, kun taas pohjois- ja itäsuomalaisista näin kokee 59 prosenttia ja länsisuomalaisista 56 prosenttia.

Iän myötä verkkoyhteyden merkitys uutta kotia hankittaessa kasvaa. Valokuitusen toukokuussa toteutettuun tutkimukseen osallistuneista yli 60-vuotiaista 65 prosenttia piti uuden asunnon verkkoyhteyttä ehdottoman tärkeänä, kun vastaava prosenttiosuus 18–29-vuotiaiden keskuudessa oli vain 52. Lukujen eroa voi selittää myös eri ikäryhmien erilainen suhtautuminen asunnonhankintaan.

– Traficom on ennustanut, että datamäärä kymmenkertaistuu tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. On selvää, että digitalisaation kiihtyessä verkkoyhteyden merkitys myös asunnonostajien keskuudessa kasvaa. Ihmiset haluavat kyetä työskentelemään kotonakin ilman, että verkko takkuilee. Myös digitaalisten palveluiden käyttö helpottuu, kun verkkokapasiteetti on riittävä, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kommentoi.

Valokuituverkon käyttäjät tyytyväisimpiä kotinsa verkkoyhteyteen

Kaiken kaikkiaan suomalaiset ovat melko tyytyväisiä kotinsa nettiyhteyteen. Suomalaisista 36 prosenttia arvioi olevansa siihen erittäin tyytyväinen ja joka toinen (50 %) taas melko tyytyväinen.

Kaikkein tyytyväisimpiä kotinsa nettiyhteyteen ovat tutkimuksen mukaan valokuituverkon käyttäjät. Heistä erittäin tyytyväisiä oli 56 prosenttia, kun taas mobiili 4g:n käyttäjistä erittäin tyytyväisiä oli 26 prosenttia.

Valokuitua pidetään kapasiteetiltaan, ympäristövaikutuksiltaan, nopeudeltaan ja turvallisuudeltaan ylivoimaisena tiedonsiirron muotona. Tällä hetkellä Suomen kiinteistökannasta noin puolessa on mahdollisuus siirtyä valokuituun.

– Suomessa rakennetaan valokuitua nyt valtavaa vauhtia, ja valokuidutettujen kiinteistöjen osuus kaupungeissa ja taajamissa kasvaa koko ajan. Valokuituverkon rakentuminen tukee myös 6g-verkkoihin siirtymistä. Yhteys tekee kodista toimivan kymmeniksi vuosiksi eteenpäin, Kaunisto kertoo.

Tutkimus kartoitti myös sisäverkkoja. Sen mukaan vain joka kolmas suomalainen on huolehtinut nettiyhteyden toimivuudesta kotonaan. Vastaajista 67 prosenttia ilmoitti, että on varmistanut langattoman sisäverkon toimivuuden vain jossain määrin, heikosti tai ei lainkaan.Lisätietoa tutkimuksesta:
YouGov Finland toteutti Valokuitunen Oy:n toimeksiannosta toukokuussa 2023 kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten tyytyväisyyttä kotinsa nettiliittymään, näkemyksiä tulevaisuuden tarpeista kodin nettiyhteyksiin liittyen sekä tietämystä kodin nettiliittymiin ja valokuituyhteyksiin liittyvistä asioista. Kyselytutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä 15.5 – 18.5.2023 YouGovin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat täysi-ikäiset suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaisvastaajamäärä on 1 010. Kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ±3 %-yksikköä.

Valokuitunen Oy

Valokuitunen Oy rakentaa valokuituyhteyksiä taajamien koteihin ja yrityksiin valtakunnallisesti sinne, missä kysyntää on eniten. Valokuitu on paras saatavilla oleva kiinteä yhteys, joka ei pätki verkon kuormittumisen tai sääolosuhteiden takia. Valokuidulla kotitaloudet saavat tiedonsiirtoyhteydet kerralla kuntoon seuraavaksi vuosikymmeniksi. Kytkemme pientalojen valokuituyhteydet Telian ylläpitämään Avoin Kuitu -runkoverkkoon, jossa asiakas voi nyt ja jatkossa valita nettiliittymänsä usealta eri palveluntarjoajalta. Lähivuosina Valokuitunen investoi satoja miljoonia valokuituverkkoihin Suomessa, jo pelkästään vuoden 2023 aikana  investoimme 100 miljoonaa verkkojen rakentamiseen. Valokuitusen verkkojen rakentamisen pääyhteistyökumppani on Eltel. Meidät omistavat suomalainen sijoitusyhtiö CapManin Infra-rahasto ja Telia.

boho.fi

Vuokra-asumista Suomessa


Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

  • Et sitoudu mihinkään
  • Se ei maksa sinulle mitään
  • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen

Vastaa