Miksi sisäilman laatuun kannattaa kiinnittää huomiota?

admin

Sisäilman laatu on erittäin tärkeä osa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia erityisesti Suomessa, jossa jo vuodenaikojen takia vietetään paljon aikaa sisätiloissa. Huonolaatuinen sisäilma voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia, allergioita sekä työpaikoilla tuottavuuden laskua ja laskea työviihtyvyyttä. Siksi sisäilman laatuun ja sen parantamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. 

Sisäilman laatua voidaan parantaa useilla keinoilla, joista yleisin on ilmanvaihdon lisääminen ja puhdistaminen. Voidaan myös tutkia löytyykö tilasta hometta tai muita haitallisia aineita. Ilmastoinnin avulla voidaan myös vakauttaa huoneeseen liittyviin lauhtumisiin liittyviä lmpötiloja ja kosteustasoa. Työpaikoilla ja teollisuudessa voidaan hyödyntää adiabaattinen prosessi, joka on tehokas tapa liikalämmön poistamiseen ja siten sisäilman parantamiseen.

Huono sisäilma vähentää työviihtyvyyttä

Huonon sisäilman välttämiseksi työpaikoilla on tärkeää huolehtia ilmanvaihdosta ja ilmanlaadusta. Huono ilmanlaatu voi vaikuttaa työntekijöihin monilla tavoin. Pöly voi aiheuttaa suoria terveyshaittoja tai työntekijät joutuvat käyttämään suojaimia sen takia. Työvuorojen pituuksia voidaan joutua lyhentämään tai antamaan työntekijöille enemmän taukoja. Myös poissaolojen määrä on yleensä suurempi silloin, kun työpaikalla on huono sisäilma tai ongelmia ilmanvaihdon kanssa.

Ilmanvaihdon tulisikin olla riittävän tehokas, jotta se poistaa epäpuhtaudet ja pienhiukkaset. Myös liiallinen kosteus voi aiheuttaa terveysongelmia ja heikentää tuottavuutta. Kosteuden hallintaan voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, kuten ilmastointia tai lisäkosteutta poistavia laitteita. Työtiloissa olevaa liikalämpöä voidaan poistaa hyödyntämällä erilaisia jäähdytysjärjestelmiä, joilla voi samalla olla myös useampia vaikutuksia. Esimerkiksi erilaisista kemikaaleista johtuvat hajuhaitat voidaan saada ratkaisujen avulla pienemmäksi.

Huono sisäilma voi aiheuttaa terveyshaittoja

Huono sisäilma voi aiheuttaa erityisesti pitkällä tähtäimellä työtehon laskun lisäksi terveyshaittoja. Tällaisia ovat esimerkiksi päänsärky, väsymys ja lisääntynyt herkkyys allergioille ja infektioille. Työpaikoilla huono sisäilma aiheuttaa yleensä enemmän poissaoloja työstä ja siten yrityksen tuottavuuden laskua. 

Yleisimpiä sisäilman terveyshaittojen aiheuttajia ovat home- ja hiukkaspöly, bakteerit, sienet ja kemikaalit. Homepöly on yleinen sisäilman terveyshaitta, joka voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja allergioita. Homepölyn mukana tulevat myös pienet hiukkaset, jotka voivat aiheuttaa ärsytystä silmiin ja hengitysteihin. Bakteerit voivat levitä ilmassa olevan kosteuden avulla. Ne voivat aiheuttaa erilaisia infektioita, jotka tarttuvat työyhteisössä. Sienet voivat lisätä homepölyn mukana ilmaan ja ne voivat aiheuttaa allergioita sekä astmaa. Työpaikoilla myös kemikaalit ovat yleinen sisäilman terveyshaitta. Ne voivat tulla esimerkiksi maaleista, liimoista tai muista rakennusmateriaaleista. Kemikaalien hajuja ei usein huomaa, mutta ne voivat aiheuttaa ärsytystä silmiin ja hengitysteihin.

Milloin on syytä epäillä sisäilmahaittaa?

Sisäilmahaittaa voi epäillä, jos huoneessa on havaittavissa epämiellyttäviä hajuja tai ilmassa olevia hiukkasia. Myös pysyvästi kostea ja lämmin ilma voi olla merkki huonosta sisäilmasta. Jos huoneessa esiintyy usein pölyhiukkasia, se voi osoittaa, että ilmanvaihto ei toimi kunnolla. 

Sisäilmahaittoja voivat aiheuttaa myös home- ja muut mikrobit, jotka saattavat levitä ilmassa olevien hiukkasten mukana. Niihin liittyy usein allergiaoireita, kuten silmien ärsytystä ja aivastelua. Jos huoneessa esiintyy nuhan oireita tai astmaoireita, se voi viitata sisäilman laatuun. Jos epäilet sisäilmahaittaa, on syytä teettää asiantuntijan tekemä tutkimus ja lähteä etsimään ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi. Tutkimuksen avulla voidaan selvittää mahdollisten haitta-aineiden luonteen ja mittaustulokset auttavat arvioimaan niiden vaikutusta terveyteen.

Ongelmia kannattaa ratkoa asiantuntijan kanssa

Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi onkin tärkeää ensin tunnistaa ongelman syy. Tämä voi olla esimerkiksi home- ja muiden pölyjen, kosteuden, lian, huonon ilmanvaihdon tai epäpuhtauksien aiheuttama. Kun syy on selvitetty, voidaan aloittaa toimenpiteet sisäilmaongelmien poistamiseksi. Yleensä tämä vaatii useita erilaisia toimia, joista yksi tai useampia voivat olla tarpeen. Näitä ovat esimerkiksi ilmanvaihdon parantaminen ja kosteuden poistaminen. Muutosten tekeminen parantaa kuitenkin työn tuottavuutta ja on siten kannattava investointi.

boho.fi

Vuokra-asumista Suomessa


Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

  • Et sitoudu mihinkään
  • Se ei maksa sinulle mitään
  • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen

Vastaa