Kiinteistökauppaa käytiin vilkkaasti vuonna 2021 – epävarmuus hiljentää toimitilavuokramarkkinoita

admin

Kiinteistöjen suosio säilyy vahvana sijoitusmarkkinoilla – vuoden 2021 kaupankäyntivolyymi nousi neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus vaikuttaa kuitenkin sijoitusten ohjautumiseen. Asuntokiinteistöjen osuus koko vuoden kaupankäyntivolyymistä nousi selkeästi suurimmaksi sijoitusmarkkinoilla. Toimitilavuokramarkkinoita hyydytti edelleen epävarmuus tulevaisuuden työn tekemisen malleista ja niiden vaikutuksista toimistotilakysyntään. Toimistotiloilta vaaditaan myös entistä enemmän laatua ja tehokkuutta, mikä korostaa kohteiden eriytymistä. Tiedot selviävät tuoreesta Helsingin kaupunginkanslian ja KTI Kiinteistötieto Oy:n tutkimusjulkaisusta Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2021–2022.

Kiinteistösijoitusmarkkinoiden kaupankäyntivolyymi nousi 7 miljardiin euroon vuonna 2021. Volyymi oli 24 prosenttia vuotta 2020 korkeampi. Pääkaupunkiseudun kiinteistökauppojen osuus koko Suomen volyymistä oli 55 prosenttia. Osuutta korostaa kaikkein suurimpien ja kalleimpien kiinteistökohteiden keskittyminen alueelle, minkä lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii myös eniten ammattimaisia sijoittajia.

Asuntokiinteistöjen suosio vahvistunut sijoitusmarkkinoilla

Asuntokiinteistöt olivat suosituin kiinteistösektori vuoden 2021 kiinteistökauppamarkkinoilla 33 prosenttiin nousseella osuudellaan kaikista kaupoista. Niiden euromääräinen kauppavolyymi nousi kaikkien aikojen toiseksi korkeimmalle tasolleen 2,3 miljardiin euroon.
 
Toimitilamarkkinoilla eniten kauppaa käytiin toimistokiinteistöillä, joiden osuus kokonaisvolyymistä oli 29 prosenttia. Toimistotilojen kysyntä on kääntynyt koronapandemian aikana hienoiseen laskuun, ja vuoden 2021 lopussa pääkaupunkiseudun keskeisten toimistoalueiden vajaakäyttöaste oli 13,7 prosenttia. Uusia vuokrasopimuksia on tehty erittäin vähän, kun yritykset lykkäävät tilapäätöksiään.

Liiketilojen käyttöasteet ovat pääkaupunkiseudulla pysyneet toistaiseksi korkeina, mutta vuokratasoihin kohdistuu laskupaineita, kun kuluttajakäyttäytyminen ja vähittäiskaupan rakenne muuttuu.

Vaatimukset toimistotiloille kasvavat

Koronapandemia on korostanut eri toimistotilojen, -kohteiden ja -sijaintien eriytymistä. Entistä vaativammat tilankäyttäjät edellyttävät tiloiltaan laatua ja tehokkuutta. Samaan aikaan kun houkuttelevimpien toimistojen vuokrat ja käyttöasteet ovat nousseet, on myös kasvava määrä kohteita, joihin käyttäjiä ei saada matalillakaan hinnoilla. Tilanne on ylläpitänyt kohtuullisen aktiivista toimistojen uudisrakentamista samaan aikaan kun entistä suurempi määrä tiloja on tyhjillään – iso osa näistä hyvinkin pysyvästi.

Ulkomaisten sijoittajien osuus kaupoista nousi 54 prosenttiin

Suomen kiinteistömarkkinoille tuli useita uusia ulkomaisia sijoittajia myös vuoden 2021 aikana. Ulkomaisten sijoittajien osuus koko vuoden kaupankäynnistä oli jälleen yli puolet, 54 prosenttia. Ulkomaiset sijoittajat olivat aktiivisia kaikilla kiinteistösektoreilla vuonna 2021, mutta suurin kiinnostus ohjautui vakaimmiksi koetuille sektoreille, kuten asunto- ja yhteiskuntakiinteistöihin sekä parhaisiin toimistokohteisiin.

Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2021/2022 (Hanna Kaleva, Saana Kumpula, Perttu Rantanen) (pdf)

boho.fi

Vuokra-asumista Suomessa


Löydä edullinen laina lainaaverkossa.fi ja Axolainan avulla

Axolaina vertaa puolestasi 2000 € – 60 000 € lainat

  • Et sitoudu mihinkään
  • Se ei maksa sinulle mitään
  • Saat parhaan tarjouksen
Klikkaa tästä ja pääset suoraan Axolainan lainatarjous-lomakkeeseen

Vastaa